Πριν εμφανιστεί το κουτάβι

Θέλω να δώσω στον Άσο πολλή προσοχή αυτή την εβδομάδα πριν πάρουμε το κουτάβι Remy το Σάββατο.

Τι πρέπει να κάνουμε ο Άσος και εγώ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Όλα εγκαταστάθηκαν στη νέα μου φωλιά!

Έχω χάσει απολύτως τη δράση με την πώληση του σπιτιού καθώς και τη μετακίνηση στη νέα μου φωλιά. Το άτομο του καλωδίου ήταν εδώ χθες, καθώς και τώρα είμαι όλοι

To save a pound dog

The black dogs get to me first. Their shiny coats as well as ghostly eyes show back at the camera’s flash. Their pictures never do them justice. And then it’s

Teach children to be safe around dogs

I don’t have my own kids (just a needy mutt and a very prissy cat), but I bring up the issue of children and dogs because there are so numerous